ps.punt.nl
Een persoon met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis gedraagt zich vaak vreemd en bizar. Deze personen hebben vaak een ongemakkelijk, wantrouwend gevoel. Ook hebben zij merkwaardige ideeën en overtuigingen. Zij kunnen geloof hebben in buitenzintuigelijke waarnemingen (waarneming die wordt gedaan zondar dat er gebruik wordt gemaakt van de bekende fysieke zintuigen).
 
Personen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis leeft vaak geïsoleerd. Zij ervaren contact met anderen als bedreigend en stellen zich wantrouwend op. En zullen anderen niet snel aan zich binden.
 
Wanneer is er sprake van een Schizotypische Persoonlijkheidsstoornis?
 
De diagnose van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis kan worden gesteld als er sprake is van vijf of meer van de volgende situaties:
  • Betrekkingsideeën.
  • De persoon heeft eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden die het gedrag beïnvloeden.
  • De persoon heeft ongewone waarnemingen.
  • Merkwaardige gedachten en spraak.
  • Achterdocht of paranoïde ideeën.
  • De persoon reageert inadequaat of emotioneel.
  • De persoon vertoont vreemd, excentriek en uitzonderlijk gedrag.
  • Heeft geen goede vrienden behalve de naaste familieleden.
  • De persoon heeft ernstige sociale angst die niet afneemt in vertrouwde omgeving.
Lees meer...   (1 reactie)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Inhoud van deze Site
Welkom op mijn site over Persoonlijkheidsstoornissen.
Op deze site zal ik het vooral gaan hebben over:
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl