ps.punt.nl
Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een diepgaand wantrouwen en achterdocht ten opzichte van anderen waardoor ze vaak als kwaadaardig worden gezien. Ze zijn vaak angstig en zien overal dreiging.
 
Contact met anderen verloopt proplematisch met veel conflicten. Daardoor zullen zij zich niet snel aan anderen binden. Ook zullen zij steun, bescherming en waardering van anderen afwijzen of met veel wantrouwen benaderen.
 
Ze leven vaak alleen en zoeken oplossingen voor hun problemen liever zelf. Dit komt vooral doordat ze bang zijn voor manipulatie, onderwerping, zwakheid en verlies van hun zelfstandigheid. Naar anderen zullen ze haatdragend zijn als zij slagen. Het eigen falen wordt namelijk op anderen afgereageerd.
 
Wanneer is er sprake van een Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis?
 
De diagnose van een paranoïde persoonlijkheidsstoornis kan worden gesteld als er sprake is van vier of meer van de volgende situaties:
  • Denkt onterecht dat anderen hem/haar buitensluiten, uitbuiten of bedriegen.
  • Heeft sterke, onterechte twijfels over de betrouwbaarheid van vrienden of kennisen.
  • Neemt niet snel iemand in vertrouwen vanwege de angst dat de informatie tegen hem/haar zal worden gebruikt.
  • Zoekt achter onschuldige opmerkingen/gebeurtenissen vernederingen en bedrijgingen.
  • Is niet vergevingsgezind. Vergeeft geen vernederingen, aangedaan onrecht of kleineringen.
  • Ziet aanvallen op zichzelf die anderen niet opvallen. Hierop zal hij/zij snel reageren met woede of een tegenaanval.
  • Is achterdochtig als het gaat om de trouw van de echtgenoot/partner.
Lees meer...   (9 reacties)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Inhoud van deze Site
Welkom op mijn site over Persoonlijkheidsstoornissen.
Op deze site zal ik het vooral gaan hebben over:
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl