ps.punt.nl
Een dissociatieve identiteits stoornis (DIS) werd vroeger een meervoudige persoonlijkheids stoornis (MPS) genoemd.
 
DIS is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) persoonlijkheidstoestanden kan aannemen. Deze persoonlijkheidstoestanden lijken elkaars verleden vaak niet te kennen. Ten minste twee van deze deelpersoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag volledig over. Ook heeft de persoon "gaten in het geheugen" die niet door veergeetachtigheid te verklaren zijn. 
 
DIS kan ontstaan door het meemaken van traumatische dingen zoals, (sexueel) misbruik, mishandeling of emotionele verwaarlozing. Vaak wordt DIS gezien als een uiting van schizofrenie, maar dit is onjuist!
 
Wanneer is er sprake van een DIS?
 
De diagnose van een DIS kan worden gesteld als er sprake is van de volgende situaties:
 • De aanwezigheid van twee (of meer) duidelijk onderscheiden persoonlijkheden of persoonlijkheidsaspecten.
 • Minimaal twee van deze persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag van de persoon over.
 • Kan zich geen belangrijke persoonlijke informatie herinneren.
 • DIS is geen gevolg van directe lichamelijke effecten na het innemen van medicijnen of na een somstische aandoening (bijvoorbeeld complexe stuipen).
Overige kenmerken die kunnen optreden bij een DIS:
 • Geheugenverlies. De persoon is stukken uit het verleden kwijt en hij/zij kan de dingen die hij/zij net gedaan heeft soms niet meer herinneren.
 • Depersonalisatie. Het gevoel van een afstand naar zichzelf te kijken, dingen doen zonder daar een gevoel bij te hebben. Het contact met het lichaam lijkt verbroken.
 • Derealisatie. Geen contact hebben met de werkelijkheid. De persoon beleeft de dingen om zich heen, alsof deze niet echt gebeuren. Hij/zij kan zijn eigen omgeving niet meer herkennen.
 • Identiteitsstoornis. Het horen van stemmen van andere persoonlijkheden en de strijd tussen deze persoonlijkheden.
 • Identiteitswisselingen. Als de persoonlijkheid veranderd kan de persoon zich alleen dingen herinneren die "deze" persoonlijkheid heeft meegemaakt. De andere herinneringen zijn verdwenen of naar de achtergrond geschoven.
 • Suïcidale neigingen of automutilatie (zelfverwonding).
 • Extreme haatgevoelens.
Lees meer...   (40 reacties)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Inhoud van deze Site
Welkom op mijn site over Persoonlijkheidsstoornissen.
Op deze site zal ik het vooral gaan hebben over:
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl