ps.punt.nl
Laatste artikelen
Bij de narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is er sprake van ongezonde zelfliefde, die zelfs kan overgaan in grootheidsfantasieën met een overdreven drang bewonderd te worden. Ook hebben zij vaak een gebrek aan inlevingsvermogen in anderen. Daarnaast bestaat er ook de inzichzelf gekeerde, gevoelige narcist. Deze persoon richt zich constant op anderen om kritiek ten koste van alles te voorkomen. In beide gevallen is het probleem dat ze niet kunnen omgaan met de zelfliefde en eigenwaarde. Het verschil is alleen dat ze er beiden heel anders mee omgaan.
 
Personen met NPS kunnen in de eerste instantie overkomen als charmant en interessant. Wanneer relaties langer duren komt hun egocentrisme naar voren. Ze willen vaak een voorkeursbehandeling. Als dit niet gebeurt, voelen ze zich gekwetst/ondergewaardeerd en zijn hierdoor gevoelig voor depressieve verschijnselen. Aan de andere kant kan dit ook leiden tot woedeaanvallen.
 
Wanneer is er sprake van een NPS?
 
De diagnose van een NPS kan worden gesteld als er sprake is van vijf of meer van de volgende situaties:
 • Vindt zichzelf fantastisch en enorm belangrijk.
 • Ziet zichzelf als uniek en meent dat hij.zij alleen begrepen kan worden door even unieke of speciale mensen/instellingen.
 • Eist overdreven bewondering van de omgeving.
 • Is bereid anderen te gebruiken om zijn doel te bereiken.
 • Is vaak jaloers en denkt dat anderen dat zijn op hem/haar.
 • Gelooft dat hij/zij meer rechten heeft dan anderen. Hij/zij wil dat anderen zich aanpassen aan zijn (vaak onredelijke) verwachtingen van een voorkeursbehandeling.
 • Heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Hij/zij kan of wil geen rekening houden met de behoeften of opvattingen van anderen.
 • Gedraagt zich arrogant.
 
 
 
Lees meer...   (627 reacties)
Ik wil iedereen even heel erg bedanken voor alle reacties die ik heb gekregen!
Zelf heb ik ze allemaal gelezen, en heb er ook veel van geleerd.
 
De mensen die zelf een persoonlijkheidsstoornis hebben, of die naasten hebben met een persoonlijkheidsstoornis, wil ik heel veel succes wensen!
 
Ga vooral door met het plaatsen van reacties, ook andere mensen zullen daar veel aan hebben.
 
Nogmaals: BEDANKT!
Lees meer...   (2 reacties)
Hier zal ik een aantal punten noemen hoe je het beste met mensen met BPS kan omgaan, zonder er zelf aan onderdoor te gaan.
 
Let op!
Ik ben geen therapeut, als de relatie met de persoon met BPS te moeilijk wordt, schakel dan hulp in en zorg ervoor dat dat je er zelf niet aan kapot gaat. Ook moet je niet vergeten dat geen enkele situatie het zelfde is. En dat niemand het zelfde reageert. Dit zijn dus niet de standaard regels hoe je met een persoon met BPS moet omgaan.
 • Vat de uitingen van de persoon met BPS niet persoonlijk op. Hij/zij heeft geen hekel aan jou, maar heeft moeite met zichzelf.
 • Probeer begrip te hebben voor heftige emoties. De persoon kan uitbarstingen hebben van verschillende emoties. Schrik daar niet van.
 • De persoon kan een gevaar zijn voor zichzelf. Wees daar op voorbereid en handel daar naar.
 • Luister goed en vraag door. Durf verder te vragen en laat je niet afschepenmet: "ja, goed hoor".
 • Behandel de persoon met BPS niet als een kind, al wordt er nog zo "raar" of onvolwassen gereageerd.
 • Toon medeleven, maar géén medelijden. De persoon met BPS is niet zielig, maar kan wel hulp nodig hebben. Durf dit aan te bieden.
 • Probeer afstand te houden, maar niet te veel. Houdt afstand als het voor jou te moeilijk wordt, maar laat het niet overkomen als een afwijzing.
 • Hou je aan je beloftes. Een persoon met BPS heeft behoefte aan stabiliteit.
 • De persoon met BPS bevestigen en prijzen. Blijf wijzen op de dingen die wél goed gaan.
 • Leer gevoelige zaken te herkennen en bereid je daar op voor. Wees voorbereid op een emotionele reactie.
 • Stel duidelijke grenzen.
 • Laat je eigen leven doorgaan. Neem zelf ook tijd voor ontspanning.
 • Bied een alternatief. Als iets ongelegen komt, vraag dan bijvoorbeeld of je over een uurtje terug kan bellen.
 • Blijf volhouden. De persoon met BPS heeft de neiging om de mensen waar hij/zij van houdt van zich weg te duwen. Prik daar doorheen en schrik er niet van.
 • Bewaar je geduld. Als de persoon met BSP inredelijk reageert, probeer dan toch geduldig te blijven. Er komt een moment dat hij/zij dit inziet.
 • Probeer geen therapeut of redder te zijn. De persoon met  is zelf verandwoordelijk voor zijn/haar daden. Hoe moeilijk het ook is, het is soms beter dat hij/zij zijn eigen fouten inziet.
Lees meer...
Een persoon met een theatrale persoonlijkheidsstoornis is overdreven emotioneel en is altijd op zoek naar aandacht. Ze voelen zich pas op hun gemak en gewaardeerd als ze in het centrum van de belangstelling staan. Levendig en charmant proberen ze de aandacht te trekken. Als dat niet lukt proberen ze het met een dramatische actie (een scène maken of een verhaal verzinnen).
 
Het gedrag dat deze personen hebben, is vaak sexueel getint. Ook lichamelijke aantrekkelijkheid is zeer belangrijk en hieraan wordt dan ook veel tijd en geld aan besteed. Als iemand echter ingaat op hun gedragingen, kunnen ze onzeker worden. Door kritiek over hun uiterlijk kunnen ze helemaal van streek raken.
 
Daarnaast zijn ze snel afgeleid, hebben ze weinig aandacht voor feiten en details. Ze kunnen moeilijk leren van eigen ervaringen. En zullen zij vaak de neiging hebben om vriendschapsrelaties intiemer te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Ook zijn ze snel enthousiast over nieuwe dingen, maar vinden het moeilijk het oude vast te houden.
 
Wanneer is er sprake van een Theatrale Persoonlijkheidsstoornis?
 
De diagnose van een theatrale persoonlijkheidsstoornis kan worden gesteld als er sprake is van vijf of meer van de volgende situaties:
 • De persoon voelt zich niet op zijn gemak wanneer hij/zij niet in het middelpunt van de belangstelling staat.
 • Communicatie met andere personen is vaak ongepast sexueel verleidelijk.
 • De persoon vertoont een snelle en oppervlakkige overgang van emoties.
 • De persoon gebruikt constant zijn/haar uiterlijk om aandacht te trekken.
 • De persoon heeft een oppervlakkig taalgebruik en heeft het niet over details.
 • De persoon overdrijft zijn/haar emoties.
 • Makkelijk beïnvloedbaar.
 • Relaties worden intiemer beschouwt dan ze in werkelijkheid zijn. 
Lees meer...   (5 reacties)
Een persoon met een theatrale persoonlijkheidsstoornis is overdreven emotioneel en is altijd op zoek naar aandacht. Ze voelen zich pas op hun gemak en gewaardeerd als ze in het centrum van de belangstelling staan. Levendig en charmant proberen ze de aandacht te trekken. Als dat niet lukt proberen ze het met een dramatische actie (een scène maken of een verhaal verzinnen).
 
Het gedrag dat deze personen hebben, is vaak sexueel getint. Ook lichamelijke aantrekkelijkheid is zeer belangrijk en hieraan wordt dan ook veel tijd en geld aan besteed. Als iemand echter ingaat op hun gedragingen, kunnen ze onzeker worden. Door kritiek over hun uiterlijk kunnen ze helemaal van streek raken.
 
Daarnaast zijn ze snel afgeleid, hebben ze weinig aandacht voor feiten en details. Ze kunnen moeilijk leren van eigen ervaringen. En zullen zij vaak de neiging hebben om vriendschapsrelaties intiemer te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Ook zijn ze snel enthousiast over nieuwe dingen, maar vinden het moeilijk het oude vast te houden.
 
Wanneer is er sprake van een Theatrale Persoonlijkheidsstoornis?
 
De diagnose van een theatrale persoonlijkheidsstoornis kan worden gesteld als er sprake is van vijf of meer van de volgende situaties:
 • De persoon voelt zich niet op zijn gemak wanneer hij/zij niet in het middelpunt van de belangstelling staat.
 • Communicatie met andere personen is vaak ongepast sexueel verleidelijk.
 • De persoon vertoont een snelle en oppervlakkige overgang van emoties.
 • De persoon gebruikt constant zijn/haar uiterlijk om aandacht te trekken.
 • De persoon heeft een oppervlakkig taalgebruik en heeft het niet over details.
 • De persoon overdrijft zijn/haar emoties.
 • Makkelijk beïnvloedbaar.
 • Relaties worden intiemer beschouwt dan ze in werkelijkheid zijn. 
Lees meer...
Een persoon met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis gedraagt zich vaak vreemd en bizar. Deze personen hebben vaak een ongemakkelijk, wantrouwend gevoel. Ook hebben zij merkwaardige ideeën en overtuigingen. Zij kunnen geloof hebben in buitenzintuigelijke waarnemingen (waarneming die wordt gedaan zondar dat er gebruik wordt gemaakt van de bekende fysieke zintuigen).
 
Personen met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis leeft vaak geïsoleerd. Zij ervaren contact met anderen als bedreigend en stellen zich wantrouwend op. En zullen anderen niet snel aan zich binden.
 
Wanneer is er sprake van een Schizotypische Persoonlijkheidsstoornis?
 
De diagnose van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis kan worden gesteld als er sprake is van vijf of meer van de volgende situaties:
 • Betrekkingsideeën.
 • De persoon heeft eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden die het gedrag beïnvloeden.
 • De persoon heeft ongewone waarnemingen.
 • Merkwaardige gedachten en spraak.
 • Achterdocht of paranoïde ideeën.
 • De persoon reageert inadequaat of emotioneel.
 • De persoon vertoont vreemd, excentriek en uitzonderlijk gedrag.
 • Heeft geen goede vrienden behalve de naaste familieleden.
 • De persoon heeft ernstige sociale angst die niet afneemt in vertrouwde omgeving.
Lees meer...   (1 reactie)
De schizoïde persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een verregaande afstandelijkheid in relaties met familie en vrienden. Wat vaak tot een afgezonderd en geïsoleerd leven met weinig sociale contacten kan leiden.
 
In contact met anderen, uiten zij zich weinig. Daardoor wordt het contact vaak als saai en nutteloos beleefd. Zij zullen zich niet aan anderen binden en zij zullen steun van anderen afwijzen.
 
Het denken van mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis is vaak afstandelijk en kil. Hierdoor zullen zij slecht sociaal kunnen functioneren. Het komt ook soms voor dat deze mensen ook leiden aan depersonalisatie (het gevoel buiten de werkelijkheid te staan).
 
Wanneer is er sprake van een Schizoïde Persoonlijkheidsstoornis?
 
De diagnose van een schizoïde persoonlijkheidsstoornis kan worden gesteld als er sprake is van vier of meer van de volgende situaties:
 • Geen behoefte aan diepgaande relaties, inclusief familie.
 • Geeft bijna altijd de voorkeur aan activiteiten waarin hij/zij alleen is.
 • Weinig of geen interesse in sexuele ervaringen met anderen.
 • Weinig of geen zin in activiteiten.
 • Heeft geen goede vrienden behalve de naaste familieleden.
 • Reageert onverschillig op complimenten of kritiek van anderen.
 • Het gevoel is kil, afstandelijk of afgevlakt.
Lees meer...   (82 reacties)
Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een diepgaand wantrouwen en achterdocht ten opzichte van anderen waardoor ze vaak als kwaadaardig worden gezien. Ze zijn vaak angstig en zien overal dreiging.
 
Contact met anderen verloopt proplematisch met veel conflicten. Daardoor zullen zij zich niet snel aan anderen binden. Ook zullen zij steun, bescherming en waardering van anderen afwijzen of met veel wantrouwen benaderen.
 
Ze leven vaak alleen en zoeken oplossingen voor hun problemen liever zelf. Dit komt vooral doordat ze bang zijn voor manipulatie, onderwerping, zwakheid en verlies van hun zelfstandigheid. Naar anderen zullen ze haatdragend zijn als zij slagen. Het eigen falen wordt namelijk op anderen afgereageerd.
 
Wanneer is er sprake van een Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis?
 
De diagnose van een paranoïde persoonlijkheidsstoornis kan worden gesteld als er sprake is van vier of meer van de volgende situaties:
 • Denkt onterecht dat anderen hem/haar buitensluiten, uitbuiten of bedriegen.
 • Heeft sterke, onterechte twijfels over de betrouwbaarheid van vrienden of kennisen.
 • Neemt niet snel iemand in vertrouwen vanwege de angst dat de informatie tegen hem/haar zal worden gebruikt.
 • Zoekt achter onschuldige opmerkingen/gebeurtenissen vernederingen en bedrijgingen.
 • Is niet vergevingsgezind. Vergeeft geen vernederingen, aangedaan onrecht of kleineringen.
 • Ziet aanvallen op zichzelf die anderen niet opvallen. Hierop zal hij/zij snel reageren met woede of een tegenaanval.
 • Is achterdochtig als het gaat om de trouw van de echtgenoot/partner.
Lees meer...   (9 reacties)
De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS) wordt gekenmerkt door geremdheid en het gevoel minderwaardig te zijn. Daarnaast is een persoon met OPS heel erg gevoelig voor kritiek of een negatief oordeel over hem/haar. Personen met deze aandoening beschouwen zichzelf als sociaal ondergeschikt of onaantrekkelijk. Ze willen wel sociale contacten leggen, maar vermijden dit omdat ze bang zijn voor afwijzing, vernedering of kwetsing.
 
Vaak is er sprake van verlegenheid en lijken hun klachten op die van een sociale fobie. Ze schamen zich voor innerlijke/uiterlijke tekortkomingen, die in hun beleving sterk uitvergroot zijn en verborgen moeten blijven voor hun omgeving. Wanneer ze in het openbaar een comliment krijgen, kunnen zij opeens meer lef en initiatief tonen.
 
Wanneer is er sprake van een OPS?
 
De diagnose van een OPS kan worden gesteld als er sprake is van vier of meer van de volgende situaties:
 • Ze vermijden wekzaamheden waarbij veel persoonlijk contact optreedt. Dit is uit angst voor kritiek, afkeuring of afwijzing.
 • Vindt het niet prettig om met andere mensen om te gaan. Tenzij hij/zij er zeker van is dat deze hen aardig zullen vinden.
 • Gaan intieme relaties uit de weg, uit angst om vernederd/uitgelachen te worden.
 • Voelen zich in nieuwe relaties geremt, omdat ze vinden dat ze tekortschieten.
 • Denken dat ze tekortschieten in sociale vaardigheden, denken onaantrekkelijk te zijn en denken minder waard te zijn dan anderen.
 • Is bezig met de gedachte in sociale situaties bekritiseerd/afgewezen te worden.
 • Neemt geen persoonlijke risico's en wil niet betrokken raken bij nieuwe activiteiten omdat deze hem/haar in verlegenheid zouden kunnen brengen.

Lees meer...   (8 reacties)
Mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPS) houden van orde en regelmaat. Deze personen zijn zeer zuinig met geld, houden hun huis perfect op orde en willen alle taken zelf doen. Omdat ze bang zijn dat deze niet correct worden uitgevoerd. Ook willen ze alles zo goed mogelijk doen, hierdoor kunnen ze moeilijk beslissingen nemen.
 
Daarnaast zijn ze trots op hun realiteitszin en rationele inslag. Ze spreken steeds in termen van "moeten" of "zou moeten". Bijna alles wat ze doen is met grote inzet en perfectionisme. Vaak hebben ze een sterk kritische inslag, die samenhangt met angst voor afwijzing, straf of beschuldiging.
 
Bij intieme relaties kan er ook de angst voor verlies van controle spelen. En kunnen ze moeilijk emoties uiten.
 
Wanneer is er sprake van een OCPS?
 
De diagnose van een OCPS kan worden gesteld als er sprake is van vier of meer van de volgende situaties:
 • Ze zijn altijd bezig met details, regels, lijsten, ordening, organisatie of schema's. Dit gaat zover dat het doel van deze zorgvuldigheid uit het oog verloren wordt.
 • Perfectionistisch. Dit bemoeilijkt het afmaken van taken, omdat het bijna nooit aan alle eisen voldoet.
 • Is volledig bezig met zijn werk waardoor ontspannende bezigheden en vriendschappen worden uitgesloten.
 • Is overdreven gewetensvol, zorgvuldig en star als het gaat om moraliteit, ethiek en normen.
 • Kan geen versleten/waarloze voorwerpen weggooien, ook als deze geen gevoelswaarde hebben.
 • Kan niet samenwerken, tenzij diegene bereid is om op zijn/haar manier te werk te gaan.
 • Is gierig tegenover zichzelf en anderen. En ziet geld vooral als middel om toekomstige rampen het hoofd te bieden.
 • Is koppig en star. 
Lees meer...   (4 reacties)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Inhoud van deze Site
Welkom op mijn site over Persoonlijkheidsstoornissen.
Op deze site zal ik het vooral gaan hebben over:
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl